Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

Scholarship Previous Year Question Paper 2021 Marathi Section | शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नसंच २०२१ (मराठी विभाग )

Scholarship Previous Year Question Paper 2021

 Scholarship Previous Year Question Paper 2021 Marathi Section | शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नसंच २०२१ (मराठी विभाग ) 
Q1. डॉल्फिनच्या बाबतीत अचूक माहिती दर्शविणारा पर्याय निवडा.

Q2. पुढीलपैकी कोणत्या अर्थाचा शब्द उताऱ्यात आला नाही?

Q3. डोल्फिनला सारखे पाण्याबाहेर का यावे लागते?

Q4. पुढीलपैकी कोणती विशेषण - नाम जोडी कवितेतील नाही?

Q5. कवितेतील वर्णनाशी न जुळणारा पर्याय कोणता आहे?

Q6. पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कवितेत आला आहे?
Q7. खालील वाक्यातील विशेषण ओळखा.

तरसाचा ठसा तीन इंच लांब असतो.
Q8. पुढील वाक्यातील नाम नसलेला कोणता शब्द पर्यायामध्ये आला आहे?

मुंगी हा समाजप्रिय प्राणी वसाहत करून राहतो.
Q9. वाक्यात असणारे विरामचिन्ह दर्शविणारा पर्याय निवडा.

शिवानी दोन - दोन तास न थकता बोलायची.
Q10. पुढीलपैकी निश्चितपणे नपुंसकलिंगी नामाचा पर्याय निवडा.

Q11. पुढीलपैकी एकवचन अनेकवचनाची अयोग्य जोडी ओळखा.

Q12. पुढीलपैकी वाकप्रचार आणि त्याचा अर्थ यांची चुकीची जोडी कोणती?
Q13. चौकटीतील अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण म्हणीतील कितव्या क्रमांकाची अक्षरे घेतल्यास सविता या शब्दाचा सामनार्थी शब्द मिळेल?

Q14. आज सारसबाग मुलांनी ...... होती.

Q15. निम्मित्त होते ......

Q16. बालदिनाचे औचित्य साधून मुलांनी आज ..... करण्याचे ठरविले.

Q17. खालील वाक्यातील चुकीचा भाग असलेला पर्याय ओळखा.

आई म्हणाली,\ "अग दिपा,\तुझ कुणाशी\बिनसलय का?"
Q18. खालीलपैकी समानार्थी शब्द अचूक असलेली जोडी ओळखा.

Q19. निरुत्साह या शब्दाचा विरुद्धार्थी पर्याय निवडा.

Q20. 'क, स, र, ला, कु' या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दातील कितव्या क्रमांकाची अक्षरे घेतल्यास 'पाणि' या अर्थाचा शब्द तयार होईल?
Q21. खाली दिलेल्या अर्थाचा योग्य आलंकारिक शब्द पर्यायातून ओळखा.

सरळ मार्ग सोडून वाकड्या मार्गाने जाणे.
Q22. पुढीलपैकी प्राणी व त्याचे घर दर्शवणारी चुकीची जोडी पर्यायातून निवडा.

Q23. 'ठराविक काळाने प्रसिद्ध होणारे' या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द पर्यायांतून निवडा.

Q24. 'अभ्यासिले वेद झाला शास्त्रबोध | साहिल्या विविध नाना कळा ||' या काव्यपंक्ती पुढीलपैकी कोणी रचल्या आहेत?

Q25. पुढीलपैकी लेख व लेखक यांची अचूक जोडी ओळखा.

Post a Comment

3 Comments