Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

My Vocabulary Day 23

My Vocabulary Day 23

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Flour फ्लोअर पीठ
2 Half हाल्फ अर्धा
3 Dough डोअ कणिक
4 Sticky स्टिकी चिकट
5 Knead नीड कणिक मळणे, मालिश करणे
6 Slice स्लाईस काप,भाग,हिस्सा
7 Squeeze स्क्वीझ पिळणे
8 Shape शेप आकार
9 Decorate डेकोरेट सजावट
10 Problem प्रोब्लेम अडचण

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1.Flour -

Q2.Half -

Q3. Dough -

Q4. Sticky -

Q5. Knead -

Q6. पिळणे-

Q7. आकार-

Q8. सजावट-

Q9. अडचण-

Q10. काप,भाग,हिस्सा -

Your Score:

Post a Comment

5 Comments