Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

My Vocabulary Day 21

My Vocabulary Day 21

My Vocabulary Day 21

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Shelter शेल्टर निवारा
2 Stable स्टेबल स्थिर, तबेला
3 Beehive बीहाव्ह मधमाशांचे पोळे
4 Cave केव गुहा
5 Tomorrow टूमाॅरो उद्या
6 Shout शाउट ओरडणे
7 Surprise सरप्राईज आश्चर्यचकित करणे
8 Habit हॅबीट सवय
9 Outdoor आउटडोअर घराबाहेर, उघड्या मैदानावरील
10 Teasing टीझिंग छेड, चिडवणे

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1.Shelter -

Q2.Stable -

Q3. Beehive -

Q4. Cave -

Q5. Tomorrow -

Q6. ओरडणे -

Q7. आश्चर्यचकित करणे -

Q8. सवय -

Q9. घराबाहेर, उघड्या मैदानावरील -

Q10. छेड, चिडवणे-

Your Score:

Post a Comment

7 Comments