Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

My Vocabulary Day 4

My vocabulary

 

My Vocabulary Day 4

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Village व्हिलेज खेडं
2 People पिपल् लोक
3 Live लिव्ह राहणे
4 Modern माॅडर्ण आधुनिक
5 Technology टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान
6 Family फॅमिली कुटुंब
7 Residence रेसिडेन्स निवासस्थान
8 Neighbour नेबर् शेजारी
9 Kitchen किचन स्वयंपाकघर
10 Ceiling सेलिंग छत
11 Yard यार्ड अंगण
12 Pot पॉट भांडे
13 Stove स्टोव्ह शेगडी
14 Mansion मॅनशन् हवेली
15 Life लाईफ जीवन

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1. Village -

Q2. People -

Q3. Live

Q4. Modern

Q5. Technology -

Q6. Family -

Q7. Residence -

Q8. जीवन -

Q9. हवेली -

Q10. स्वयंपाकघर -

Q11. छत -

Q12. भांडे -

Q13. अंगण -

Q14. शेजारी -

Q15. शेगडी -

Your Score:

Post a Comment

4 Comments