Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

My Vocabulary Day 11

My vocabulary

My Vocabulary Day 11

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Nature नेचर् निसर्ग
2 Might माइट पराक्रम
3 Strong स्ट्राँग मजबूत
4 Beauty ब्यूटी सौंदर्य
5 Smart स्मार्ट हुशार
6 Blue ब्ल्यू निळा
7 Green ग्रीन हिरवा
8 True ट्रू खरे,खरा
9 Forever फॉरेव्हर कायमचे
10 Free फ्री मोफत
11 Look लुक् पाहा
12 Say से म्हणा
13 Describe डीस्क्राईब वर्णन
14 Tell टेल सांगा
15 Sing सिंग गाणे म्हणणे

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1. Nature -

Q2. Might -

Q3. Strong -

Q4. Beauty -

Q5.Smart -

Q6. Blue -

Q7. Green -

Q8. True -

Q9. कायमचे -

Q10. मोफत -

Q11. पाहा -

Q12. म्हणा -

Q13. वर्णन -

Q14. सांगा -

Q15. गाणे म्हणणे -

Your Score:

Post a Comment

5 Comments