Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

5th Scholarship Tense


पाचवी स्कॉलरशिप

विषय :- मराठी

घटक :- काळ 

काळाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत.

वर्तमानकाळ :- वाक्यातील क्रियापदावरून क्रिया घडत आहे असा बोध होतो. 

भूतकाळ :- वाक्यातील क्रियापदावरून क्रिया घडून गेलेली आहे असा बोध होतो.

भविष्यकाळ :- वाक्यातील क्रियापदावरून क्रिया पुढे घडणार आहे असा बोध होतो. 

या घटकावरील खालील प्रश्न सोडवा.
Post a Comment

0 Comments