Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

5th Scholarship Noun

 पाचवी स्कॉलरशिप

विषय :- मराठी

घटक :- शब्दांच्या जाती

  1. नाम :- वस्तूच्या अथवा व्यक्तीच्या नावास किंवा गुणधर्म दर्शविणाऱ्या शब्दाला 'नाम ' असे म्हणतात.   ( उदा. कुणाल , गाय , सीताफळ, वही, महाराष्ट्र)

  2. सर्वनाम :-  नामाऐवजी वापरलेल्या शब्दाला सर्वनाम म्हणतात. ( आम्ही, मी, तुम्ही, तू, तुला, तो, ती, त्याने )इ.

  3. विशेषण :- नामाबद्द्ल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. ( गोड, कडू, हुशार, सुंदर इ.)

  4. क्रियापद :- वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद म्हणतात. (बोलतो, खेळतो, नांगरतो इ .)

Post a Comment

0 Comments