Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

Question 2 ICT

१. ............... हा माहितीचा महामार्ग आहे .
A.माहिती तंत्रज्ञान
B. कच्च्या स्वरूपातील माहिती
C. इंटरनेट
D.माहिती संकलन

Post a Comment

0 Comments